Zelforganisatie in teams

zelforganisatie en autonoom werken

Autonoom werken gaat uit van het principe dat mensen meer verantwoordelijkheid voelen en nemen wanneer zij eigenaarschap ervaren. Het doel van teamautonomie is de samenwerking op een niveau krijgen dat de optelsom van de individuen overstijgt. Dat verantwoordelijkheden matchen met expertises, het team elkaar weet aan te spreken en gebruikmaakt van elkaars kwaliteiten zijn voorwaarden voor succes.

Door optimaal samen te werken en het beste uit elkaar te halen, ontstaat een zichzelf voorbijstrevend geheel. Wanneer je dan samen de lat hoog legt, blijft een team innoveren en groeien.

Wij kunnen daar op diverse manieren in ondersteunen

  • teamdoelen op te stellen en deze te leren omzetten in dagelijks handelen
  • door teampatronen en werkstijlen ook voor teams zelf hanteerbaar te maken
  • door vaardigheidstrainingen te geven in feedback, feedforward, clienten- en casusbesprekingen en intervisie
  • en ondersteuning te geven in procesverbetering en zelfroostering

 

johan-van-dijk
Johan van Dijk
Adviseur proces- en verbetermanagement