tijdelijk management

Tijdelijk management is voor CT iets anders dan tijdelijk op de winkel passen. Het moet u meer bieden dan u gewend bent. De tijdelijk manager van CT zorgt er , samen met u, voor dat de afdeling of de organisatie op het beoogde niveau komt. De tijdelijk manager is helder over verwachtingen, doelstellingen en resultaten. Hij is uw vertrouwenspersoon en streeft er naar om zo snel mogelijk weer ‘misbaar’ te zijn.

Met projectmanagement van CT beheerst u de realisatie van een concreet organisatiedoel. Zowel in tijd, geld als in kwaliteit. De projectmanager van CT zorgt er samen met u voor dat de organisatie kan sturen op een project. Hij zorgt voor overeenstemming over op te leveren kwaliteit van producten en de planning van de oplevering van resultaten. CT werkt het liefst volgens de Prince2 projectmanagement methode.

Zorgvuldig en continue oog voor risico’s is daarin standaard onderdeel van onze werkwijze.

Tijdelijk management en projectmanagement kunnen goed ingezet worden om veranderingen in gang te zetten en ook tot bloei te laten komen.

Kwaliteitseisen

Bij ons heeft elke vorm van tijdelijk management een projectplan. Daarin maken we met u afspraken wat deze vorm van tijdelijk management moet opleveren, binnen welk tijdsbestek en wat het oplevert.

Wij hanteren hier de kwaliteitsstandaarden van de Raad voor het Interim Management en de normen van PRINCE2.

Dat is wel zo duidelijk. Voor alle betrokkenen.

PRINCE2?

Veel projecten leveren niet de gewenste resultaten op of mislukken helemaal. Een duidelijke projectmanagement methode voorkomt dat niet. Daarin zijn de persoon van de projectmanager, de samenwerking binnen het project en de organisatiecultuur té belangrijk.

Maar een heldere werkwijze is wel een belangrijke succesfactor. Bij CT gebruiken we graag de PRINCE2® methode.

PRINCE2® is gebaseerd op de volgende zeven principes, die een goede toepassing van PRINCE2® bevorderen:

1. Wordt altijd op maat gemaakt voor uw projectomgeving

2. Voortdurende zakelijke rechtvaardiging

3. Leren van ervaringen

4. Goed gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden

5. Managen per fase: het project wordt in bijeen horende fasen verdeeld

6. Productgerichte aanpak

7. Managen alleen op afwijkingen: veel minder vergaderingen en alleen als er wat gemeld moet worden

Soorten tijdelijk management

Onze interim managers worden vaak ingezet om problemen niet alleen te constateren, maar ook op te lossen. Wij garanderen u dat na de projectperiode het organisatie-onderdeel team op orde is en de teamleden gemotiveerd zijn om hun werk goed te willen doen.

Bij het vertrek van een manager is er een periode van 2 tot 6 maanden waarna de nieuwe manager aantreedt. Wij kunnen in deze periode de manager vervangen. U kunt daarnaast profiteren van de mogelijkheid om in deze periode onderzoek te doen en eventueel veranderingen door te voeren. Met afgesproken resultaat.

Soms komt een organisatie tijd of deskundigheid te kort om leiding te geven aan een project of programma. Wij leveren doorgewinterde project- en programmamagers die ook inhoudsdeskundig zijn. Juist die combinatie maakt dat het werkt!

Business Case

Het belang van een goede zakelijke rechtvaardiging is groot. Samen met u maken we vooraf een inschatting van de totale investering in relatie tot de opbrengsten. Samen  met u volgen wij een gezond maatschappelijk en economisch rendement voor, tijdens en na het project.

Hoe houden we de resultaten vast?

Vanaf het begin van de interim periode gaan we samen met de medewerkers op zoek naar manieren om de resultaten en werkwijzen vast te houden. Want onze oplossingen werken ook nadat wij onze opdracht hebben afgesloten!

PeterDijkstra
Peter Dijkstra
Adviseur interim management
hoe kunnen we u helpen?

Neem contact met ons op om meer te weten te komen over ons en onze werkwijze.

Samen met Arjen Jansen hebben we bij Wiertsema en Partners B.V. een nieuw systeem van functiewaardering en salariëring ingevoerd. Ik ben zeer tevreden over de deskundigheid en de samenwerking met CT, ook in de communicatie met de OR, het MT en met medewerkers.

Lous Miedema
Manager HR, Wiertsema en Partners

Op zoek naar een uitstekende tijdelijk manager?