ontwikkeling van teams

ontwikkeling van teams

Het voordeel van een groepsgewijze teamontwikkeling is vooral het creëren van een gemeenschappelijk referentiekader, waarbinnen mensen elkaar stimuleren en steunen om het geleerde in de praktijk te brengen. Een ander belangrijk aspect is dat samenwerking en het op elkaar afstemmen van persoonlijke doelen, de team- en organisatiedoelen juist in de groep tot stand komen. Dit is belangrijk om een optimaal effect van de ontwikkeling te bereiken.

De opdrachtgever bepaalt zelf hoe intensief en diepgaand de begeleiding moet zijn. Wel zal de coach/trainer indien hij of zij dit noodzakelijk vindt, aangeven welke zaken extra diepgang of aandacht verdienen.

Tijdelijk management en projectmanagement kunnen goed ingezet worden om veranderingen in gang te zetten en ook tot bloei te laten komen.

teams zijn de motor voor verandering

Uiteindelijk bepaalt de samenwerking en de innovatiekracht in het team het succes van de organisatie.

Als veranderingen niet gedragen worden, strandt elk strategisch initiatief.

teamkracht

Hoe haal je uit je organisatie of team wat er in zit?

Wat zorgt dat we succesvol samenwerken, zelfs als het team nieuw is samengesteld?

Waardoor kan een managementteam beter tot besluiten komen?

Wat maakt dat een verandering echt door alle betrokkenen wordt gedragen?

Onze kijk op de wereld, onze werkomgeving en de ander, wordt gekleurd door wie we zelf zijn, door onze waarden en overtuigingen. Toch gaan we er in het dagelijks werk van uit dat anderen net zo zijn als wij, hetzelfde waarnemen en er op de zelfde manier naar handelen. We benaderen anderen zoals we zelf benaderd willen worden. Dat leidt helaas niet altijd tot het beste resultaat. Wij gaan liever uit van de kracht van verschillen en het waarderen daarvan.

Het is de kunst om de ander te benaderen op een manier die hij of zij verstaat en accepteert.

hoe kunnen we u helpen?

Neem contact met ons op om meer te weten te komen over ons en onze werkwijze.

Samen met Arjen Jansen hebben we bij Wiertsema en Partners B.V. een nieuw systeem van functiewaardering en salariëring ingevoerd. Ik ben zeer tevreden over de deskundigheid en de samenwerking met CT, ook in de communicatie met de OR, het MT en met medewerkers.

Lous Miedema
Manager HR, Wiertsema en Partners

Op zoek naar een uitstekende teamontwikkelaar?