Er verandert veel voor mensen in organisaties. Verandering lijkt haast wel de enige constante factor in veel organisaties. Leidinggeven en adviseren stelt steeds nieuwe en zwaardere eisen aan managers. Medewerkers ervaren dagelijks een toenemend beroep op hun vaardigheden, spankracht, energie en creatieve vermogens. Soms hebben mensen daarbij tijdelijk een steuntje in de rug nodig. Even afstand nemen van de dagelijkse druk, reflecteren op het eigen gedrag en de effecten ervan. En vervolgens die inzichten omzetten in concreet nieuw gedrag.

Wij hebben geen favoriete coachingsmethode. Wij doen ook hier wat werkt en wat bij jou past.

wat bereik je met coaching?

  • Je ontdekt en ontwikkelt je eigen mogelijkheden en kwaliteiten om je doelen te realiseren
  • Je leert werken met het model van zelfmanagement, zodat je na het coachingstraject ook goed zelf verder kunt
  • Je lost concrete, actuele vraagstukken op en leert daarvan
  • Je past daarna wat je hebt geleerd toe
HannekeNiemeijer
Hanneke Niemeijer
adviseur coaching en persoonlijke ontwikkeling