Versterking samenwerking huisartsen Midden Twente

De vraag

Een groot aantal huisartsen in Midden Twente wil zich beter en vooral eenduidiger positioneren ten opzichte van zorgverzekeraars, ziekenhuizen, en huisartsenposten. Hun vraag was: hoe kunnen we een sterkere organisatie vormen die één gezamenlijk standpunt naar buiten heeft en die gericht invloed kan uitoefenen?

Uitwerking

Deze vraag hebben we in twee strategiedagen eind 2017 met in totaal ruim 60 deelnemers beantwoord in drie antwoorden:

  • Waarom: wat is de noodzaak voor een samenwerkingsverband? (wat is de belofte)
  • Wat: hoe ziet dat samenwerkingverband er dan uit? (hoe is het organisatiekundig ontwerp)
  • Hoe: hoe ga je dit samenwerkingsverband realiseren (wat is het veranderkundig proces)

In diverse ronden gaven huisartsen zelf door middel van groeps sessies aan hoe ze deze vragen zouden willen beantwoorden en hebben zo samen het fundament voor de nieuwe samenwerking gelegd.

Deze strategiedagen werden begeleid door Ger Plat en Arjen Jansen.

Verdere uitwerking

De uitwerking van deze drie thema’s gebeurt in drie werkgroepen die de thema’s gericht gaan uitwerken. Doel is de vorming van een Huisartsen Organisatie Midden Twente (HOMT). Het is de bedoeling dat deze HOMT eind 2018 operationeel wordt.