tijdelijk management bij een bank

Als gevolg van het vertrek van een manager bij een plaatselijk filiaal van een bank, werd ct.groep gevraagd om een professional te leveren die de afdeling door een lastig veranderingstraject moest leiden. Bij de bespreking van de opdracht bleek dat dit mogelijk ook consequenties kon hebben voor één of meerdere medewerkers van de afdeling.

De manager a.i. die vanuit de ct.groep deze klus op zich heeft genomen, heeft zich allereerst verdiept in de problemen die zich binnen de afdeling voordeden. Daarbij heeft hij de aanpak gehanteerd door te zoeken naar dieperliggende oorzaken en vooral geen ‘symptoombestrijding’ toe te passen. Het werd duidelijk dat een aantal medewerkers de vereiste kwaliteit niet konden leveren. Door op een eerlijke wijze met deze medewerkers in gesprek te gaan en voortdurend aandacht aan hen te geven, is de bank op een goede en weloverwogen manier met hen tot de oplossing gekomen om afscheid te nemen. De aanpak van de manager was: ‘ hard op de business, zacht op de relatie’. De betreffende medewerkers stonden daarbij voortdurend in een goed contact met de manager a.i.

Verder moest de afdeling geleid worden naar een forse kwaliteitsverbetering. Met behulp van de interne expertise van de ct.groep, waarbij 1-op-1 coaching van de medewerkers centraal heeft gestaan, is er gewerkt aan een kwalitatief goed team. Er is hard gewerkt aan het vergroten van het kwaliteitsbewustzijn en de gewenste kwaliteitsverbetering is in stapjes gerealiseerd. Want ‘in één keer goed’ is niet altijd in één keer haalbaar. Dat komt omdat een kwaliteitssprong zich stapsgewijs ontwikkelt. Ct.groep heeft deze kwaliteitssprong mogen vormgeven en heeft de noodzakelijk stappen hiertoe mogen begeleiden.

In een periode van 4 maanden is er gezorgd voor een kwalitatief goed team dat alle regeldruk vanuit de financiële dienstverlening kan vertalen naar concrete voordelen voor de klant. In dezelfde periode zijn alle zorgplichtdossiers met een hoog risico gereviseerd en vanuit de 1e lijncontroles, die ook door professionals van ct.groep zijn uitgevoerd, met een voldoende beoordeeld. Ct .groep mag nu ook een rol vervullen in het borgen van de gerealiseerde kwaliteitsverbetering!