Project Optimaal Leven

Samenwerking instellingen voor mensen met EPA in Drenthe stap voorwaarts

In het project Optimaal Leven werken zorginstellingen, gemeenten én zorgverzekeraars met elkaar samen. Zij doen dit om ervoor te zorgen dat mensen met ernstige psychiatrische kwetsbaarheid (EPA) in Drenthe sneller passende zorg en geschikte ondersteuning krijgen en dat de ketenzorg beter op elkaar afgestemd is. 2 maart jl. vond een symposium plaats waar kennis is gedeeld en concrete afspraken zijn gemaakt.

‘In het project wordt niet alleen met de ketenpartners gepraat, maar ook met degenen die het betreft, de personen die zelf in zorg zijn , ervaringsdeskundigen, familie en naastbetrokkenen’, vertelt projectleider Willemijn Kemp namens alle deelnemende partners. Door die gesprekken komen we erachter dat het voor hen essentieel is uitzicht te krijgen op een betere toekomst. Veel cliënten hebben na jaren hulpverlening en terugval toch het gevoel gekregen: dit is wat het is, anders zal het niet worden. Maar juist het hebben van toekomstperspectief kan je situatie aanmerkelijk verbeteren.’

Perspectief en bejegening

Willemijn: ‘We hebben een boekje uitgebracht dat laat zien wat mensen die in zorg zijn beweegt. Er staan veel interviews in van mensen met complexe psychiatrische problematiek. Als je goed leest, zie je dat mensen vragen om perspectief en dat iedereen, in welke situatie dan ook, wensen en dromen heeft. Soms heel klein, maar altijd heel menselijk. Zoals een dak boven je hoofd, of een vriend of vriendin.

Bejegening is ook een belangrijk onderwerp. In de gesprekken met cliënten merken we dat we als behandelaren nog steeds te veel de regie in handen willen houden. Terwijl cliënten aangeven: luister goed naar mij, loop samen met mij op. Dat vraagt om meer persoonlijke arrangementen. Niet iedere cliënt heeft behoefte aan dezelfde oplossingen. We gaan dit onderdeel binnenkort uitproberen in proeftuinen.

Ook het contact met familie en omgeving is en blijft een belangrijk aandachtspunt. Daar is al veel aandacht voor, maar toch komt het nog steeds voor dat de familie aangeeft niet goed geïnformeerd te zijn, niet te weten waar zij terecht kunnen. Dat moeten we dus met z’n allen echt goed organiseren.’

Oplossingen

Willemijn: ‘We zien dat alle partners van goede wil zijn, maar dat er ook sprake is van handelingsverlegenheid. Het is of de wetten en regels in dit land voor schotten zorgen in de hulpverlening. Iedereen worstelt als het gaat om bevoegdheden, verantwoordelijkheden en financiering. Daar gaan we nu oplossingen voor bedenken.’

Partners Optimaal Leven

Gemeente Emmen, Gemeente Assen, Gemeente Hoogeveen, Gemeente Meppel, Cosis, Verslavingszorg Noord Nederland, LHV Huisartsenkring Drenthe, Zilveren Kruis, VGZ, GGZ Drenthe.