patiëntenraadpleging

Denkkracht Sessies

Eén van de diensten die we leveren is een zogenaamde Denkkracht-Sessie. Een middel om met grote groepen mensen te brainstormen en gericht, maar ook weer open, een enorme hoeveelheid ideeën op te halen.
Dit middel zetten we bijvoorbeeld in om een Klantforum of een Patiëntenforum te organiseren, maar ook om binnen de organisatie de ideeën van medewerkers op te halen. Bijvoorbeeld: hoe gaan we onze strategie concreet handen en voeten geven?
Een mooi voorbeeld van deze werkvorm is het PatiëntenForum dat de CT groep op 17 maart 2016 organiseerde voor het project van de huisartsen in Coevorden en Dalen een Patiëntenforum. Bijna 100 patiënten waren hierbij aanwezig! Dat leverde een zeer geanimeerde avond op, maar bovenal enorm veel ideeën over wat de mensen belangrijk vinden in de (snelle) ontwikkelingen in de huisartsenzorg in Coevorden en Dalen. Uit de positieve reacties van zowel de deelnemende patiënten als van de huisartsen en hun assistentes mogen we concluderen dat het Patiëntenforum een succes was. De uitkomsten van de avond worden door de CT groep gebundeld en geanalyseerd. Naast dat de enorme hoeveelheid ideeën die op deze manier wordt opgehaald, wordt er tegelijkertijd ook een groot draagvlak voor de organisatie en het betreffende gecreëerd bij de deelnemers.
De voorlichtingsfolder voor de patiënten staat hier Informatiefolder Patiëntenforum

Veelal kan na die tijd worden gesproken van een grote groep ambassadeurs waar de organisatie ook in de toekomst haar voordele mee kan doen. Dit effect wordt door onze klanten ook als erg waardevol ervaren! Denkkracht-Sessies zijn ook reeds als klantforum ingezet bij o.a. gemeente Assen en provincie Drenthe en voor strategie-implementatie bij lokale Rabobanken.

Voor meer informatie over deze dienst kunt u contact opnemen met Arjen Jansen, tel. 06 51 59 7173.