Opzetten Projectmanagement activiteiten TBI Acdmy

TBI Acdmy

Eind 2016 is de CT groep benaderd door TBI om een pitch te doen voor het opzetten van diverse activiteiten rond het thema Projectmanagement. De vraag was het verbeteren van projectmatig werken en van projecten in de meest brede zin.

TBI

TBI is een groot multidisciplinair conglomeraat van bedrijven in de techniek, de bouw en de infrastructuur. Ze realiseren aansprekende projecten, zoals onder andere de Rijnlandroute, het hoofdkantoor van het European Patent Office en de Markthal in Rotterdam.

Na het winnen van de pitch zijn we samen met onze opdrachtgever aan de slag gegaan met het verkennen van het werkveld en het opzetten van een werkgroep die het project bijstaat in het ontwikkelen van nieuwe concepten en het betrekken van het werkveld.

Doelstellingen project

Doelstellingen waren:

  • Het ontwikkelen van cursusactiviteiten voor projectmanagers met diverse achtergronden en ervaring en deze baseren op een vastgestelde set van competenties van projectmanagers
  • Het ontwikkelen van flankerende activiteiten voor projectmanagers, zoals aanvullende cursussen, studiedagen en dergelijke
  • Het stimuleren van communities van projectleiders

Realisatie

In de afgelopen periode is de gehele ondersteuningsstructuur opgeleverd: een cursus managementsysteem, dat het mogelijk maakt om geheel papierloos te kunnen gaan werken, een competentie meetinstrument dat inzichtelijk maakt waar de cursist nog kan ontwikkelen en een zelfstudie module voor het Prince2 examen. Het project is een co-creatie van de ct groep, de projectacademie en profileermij.

Inmiddels is de eerste examenronde geweest.

Toekomst

In het najaar gaat het project zich richten op nieuwe cursussen en het opzetten van communities. Thema’s daarbij zijn onder andere: projectbeheersing, cultuur en projecten en de invloed van het 3D Bouw Informatie Model (BIM) op het werken in projecten.