meewerken aan een nieuwe koers een zorggroep

opdracht

 

Zorggroep Apeldoorn wil graag een Zorggemeenschap zijn. Het sleutelwoord in de Zorggemeenschap is ‘De Dialoog’: met alle partijen het gesprek aangaan over mogelijkheden en beperkingen in het aanbod en vooral over alternatieve mogelijkheden om binnen een krap budget meer te kunnen doen. Dat leidt tot meer begrip en tot hechtere banden tussen cliënten, mantelzorgers, familie, vrijwilligers en medewerkers, vandaar de naam ‘Zorggemeenschap’.

Voor een periode van 6 maanden geeft Peter Dijkstra leiding aan de sector Wonen en Zorg van Zorggroep Apeldoorn e.o.

Vanuit deze functie mogen we meewerken aan de Dialoog en aan de nieuwe koers van de organisatie. Met veel aandacht voor de implementatie en operationalisering van een nieuwe strategische agenda door middel van het verder nadenken en uitwerken van deze Dialoog.

 

doelen

De concrete doelen voor de komende periode zijn:

  • Sta voor wonen en zorg en sta achter de bewoners en de medewerkers. Waar dan ook en op wat voor manier dan ook
  • Schep rust en duidelijkheid en loods wonen en zorg door een moeilijke periode.
  • Lever in de hiervoor gegeven context een constructieve bijdrage aan de processen.
  • Draag bij aan een beter functioneren van het MT.
  • Zorg voor een goede bedrijfsvoering.

 

Op deze manier gaan we bijdragen aan een betere afstemming van de strategische agenda op wat er in de toekomst echt nodig is deze regio.