Leidinggeven in de eerstelijnszorg

de leergang ‘Leiderschap in de veranderende eerstelijns gezondheidszorg’


De verwachting binnen de maatschappij van de eerstelijnsgezondheidszorg blijft onverminderd heel hoog. Het eerstelijnsakkoord van juli 2013 is vertaald naar nieuwe O&I bekostiging. Opnieuw is het belang van de eerstelijnszorg bevestigd in het Regeerakkoord 2017. Beide ministers zetten vol in op de versterking van de eerstelijn.

Om aan deze  hoge verwachtingen te kunnen voldoen organiseert de eerste lijn zich intensief om voldoende organisatie – en bestuurskracht te generen. Dit is nodig om de komende ontwikkelingen in te bedden op wijk – en regionaalniveau.

leiding en sturing

Leiding en sturing geven aan organisaties in deze dynamiek vraagt om inzichten in omgevingsanalyses, strategische positionering en het vermogen tot voortdurend aanpassen en veranderen. Er blijkt, dat het klassieke professionele leiderschap in deze omgeving onvoldoende is om succesvol als bestuurder te kunnen optreden. Voor hybride organisaties als eerstelijnsorganisaties is meer nodig.

Er is transformatief leiderschap vereist.

Transformatief leiderschap is onder andere het herkennen en omgaan met een verscheidenheid aan perspectieven en waarden, zoals deze in en rond de hybride organisaties volop aanwezig zijn. Het hanteren van de spanningen die hier uit voortkomen draagt bij aan een succesvol optreden.
In deze meerdaagse leergang van vier blokken is deze visie op leiderschap vertaald een aansprekend programma.  Relevante onderwerpen worden vanuit meerdere perspectieven aangeboden. Zo leren de deelnemers te analyseren, te expliciteren en te anticiperen. Kortom:ze leren meervoudig te kijken.

de leergang

Samen met het Jan van Es instituut organiseert CT ontwikkeling een leergang over transformatief leiderschap in de Eerste Lijn. Wij verzorgen daarin twee onderdelen: de competenties van de leider en attitude en gedrag.

Wilt u meer weten? klik dan hier