Adviseurs coachen in Zorgplicht

Opdracht

Voor een middelgrote verzekeraar/bemiddelaar in Nederland zijn wij ingeschakeld om financieel adviseurs te coachen op het geven van een passend financieel advies dat voldoet aan wet- en regelgeving. De betreffende adviseurs worstelden met de wijze waarop zij tot een passend advies moesten komen dat aan alle regels van zorgplicht voldoet. Met daarbij als uitgangspunt dat hiermee het beste advies aan de klant wordt gegeven.

Hands on coaching

Door de adviseurs individueel te coachen vanuit een hands-on situatie zijn de adviseurs stap voor stap meegenomen in de wijze waarop je een dergelijk advies opbouwt en correct beschrijft in een adviesrapport. Vanuit deze individuele coaching zijn de integrale leeraspecten voor het team opgehaald en deze werden besproken en gedeeld met de overige teamleden in de vorm van een lerend dossieroverleg. Hiertoe is een veilige leeromgeving gecreëerd, waarbij fouten maken mag als we er met zijn allen iets van leren. Vanuit dit overleg werden dossiers besproken die niet aan de eisen voldeden, als ook dossiers die er wel aan voldeden.

Resultaat

Adviseurs durfden zich hierin kwetsbaar op te stellen en elkaar ook feedback te geven. Dit heeft ertoe geleid dat er in een periode van ruim een half jaar sprake was van een stabiele situatie waarbij de adviezen die naar klanten werden verzonden voldeden aan de criteria voor een passend advies. Leuk aspect is dat de adviseurs teruggaven dat ze onze externe inbreng hebben beleefd als niet bedreigend, maar uiterst zinvol. Ze hebben er veel van geleerd, waardoor het geven van advies weer leuk is geworden!