procesmanagement en continu verbeteren

continue verbetering als motor voor innovatie

procesmanagement en continu verbeteren
Flexibiliteit van uw organisatie is het sleutelwoord om blijvend te kunnen voldoen aan de steeds veranderende omgeving. Dit vraagt om een koppeling van uw strategie aan het managen van processen om de totale bedrijfsvoering continu te verbeteren.

Wij begeleiden organisatie bij het inrichten van procesmanagement en continue verbeteren. Procesmanagement is geen geisoleerde activiteit die los staat van andere projecten of interventies maar een integrale filosofie over houding, gedrag en besturing.

geen symptoombestrijding, wel duurzame oplossing(en)
Wij gaan niet voor symptoombestrijding maar zoeken naar een duurzame oplossing voor uw organisatie. Hiervoor starten wij eerst met een grondige (proces)analyse die wij samen met de medewerkers binnen uw organisatie oppakken. Omdat wij van mening zijn dat medewerkers die dagelijks bezig zijn met hun werkzaamheden het beste weten wat er niet goed gaat en wat hiervan de oorzaak is.
Sturen op continue verbeteren
Wanneer een organisatie een duurzame verandering wil bereiken is meer nodig dan alleen een grondige (proces)analyse, het inzetten van quick wins en procesbeschrijvingen. Wij zijn van mening dat het leidinggevende kader een heel belangrijke rol heeft bij het doorvoeren van procesverbeteringen en het bereiken van continue verbetering:
• Leidinggevende denkt in processen en niet in hokjes en losse onderdelen
• Gebruik van stuurinformatie en hierop proactief te handelen
• Oprechte interesse in de wijze van uitvoering van de taken door medewerkers (management bij walking around, dagstart)
• Verantwoordelijkheden zoveel mogelijk bij medewerkers beleggen
• Feedback is onderdeel van de cultuur.
• Leidinggevenden sturen op gedrag van medewerkers.

 

JohanvanDijk
Johan van Dijk
adviseur procesverbetering en compliance