integrale bedrijfsvoering

Integrale Bedrijfsvoering
Er wordt steeds meer van organisaties gevraagd. De resultaten staan onder druk en de eisen voor een effectieve klantbediening worden steeds hoger. Klanten zijn mondiger en weten precies wat ze willen. Dit vraagt voor uw organisatie naar een goed functionerende bedrijfsvoering die blijvend kan voldoen aan de ontwikkelingen in de markt.

Blijvend voldoen aan marktontwikkelingen
Een optimale integrale bedrijfsvoering draagt structureel bij aan de verbetering van interne processen en externe klantbediening met een verbeterende (financiele) performance van uw organisatie. Door de juiste informatie binnen uw organisatie vast te leggen en hierop te sturen, processen te optimaliseren en gaan sturen op het continue verbeteren van processen kan uw organisatie blijvend voldoen aan de ontwikkelingen in de markt.

Enkele oplossingen gaan niet werken.
Problemen worden vaak beperkt geanalyseerd waardoor de verbetering niet het gewenste effect heeft. Een verandering van een variabele heeft effect op andere variabelen. Wij werken vanuit een integraal business model om verbeteringen optimaal te realiseren, omdat wij van mening zijn dat enkele oplossingen niet werken.

Een integrale bedrijfsvoering vraagt om:
• Een heldere visie & strategie van uw organisatie waarbij de klant centraal staat
• Een organisatie inrichting afgestemd op uw visie en strategie
• Een ingericht en functionerend procesmanagement om continue te kunnen verbeteren
• Een heldere integrale besturing van uw organisatie die ondersteunend is aan het realiseren van uw visie en strategie

De klant centraal
De klant centraal, dat is het uitgangspunt van het businessmodel van CT, met als gedachte dat het bestaansrecht van een organisatie wordt bepaald door de klanten.

Om de continuïteit van een organisatie te waarborgen is het van belang dat een organisatie waarde creëert voor verschillenden klanten in de omgeving. Het is van belang te bepalen wie de klanten zijn en wat het waardebod naar deze klanten is. Vervolgens moet het waardebod zo worden georganiseerd dat het wordt gerealiseerd. Als je niet na kunt komen wat je naar de klanten belooft, heeft dit impact op je reputatie.

Meer informatie: de Zandloper

Visie & strategie ontwikkeling

Wij begeleiden organisaties bij de (verdere) ontwikkeling van hun visie&strategie en het opstellen van (operationele)plannen waarbij altijd de klant centraal staat. Hierbij gaan wij uit van de denkkracht van de medewerkers binnen de organisatie en van de klanten.
Wij zijn van mening dat je plannen het beste kunt ontwikkelen met degenen die er het meest verstand van hebben: medewerkers, shareholders en klanten. Onze aanpak begint altijd bij het bepalen van de toegevoegde waarde van uw organisatie. Hiervoor worden workshop georganiseerd waarin uw organisatie in contact komt met de klanten, shareholders en medewerkers.
Invulling en sturing geven aan (operationele)plannen
Zodra de visie en strategie helder is helpen wij u verder met het doorvertalen naar de (operationele) plannen en het inrichten van de besturing op deze plannen. Omdat wij van mening zijn dat een visie en strategie pas gaat werken wanneer de doorvertaling naar de operatie goed is gebeurd en hierop gestuurd gaat worden!

Organisatie inrichting
Wat je belooft moet je ook doen!
Om de klantbelofte na te komen is het van cruciaal belang om de interne organisatie af te stemmen op het waardebod naar de klanten. Het waardebod bepaalt uiteindelijk hoe de organisatie er van binnen uit ziet. Dit houdt in dat de structuur, cultuur, mensen en technische systemen (technologie) allemaal in lijn worden gebracht met het geformuleerde waardebod.

De organisatie inrichting is bepalend voor de wijze waarop klanten de organisatie ervaren, medewerkers zich gedragen en het management zijn verantwoordelijkheid kan nemen.

Wij begeleiden organisaties bij het inrichten van hun organisatie om de beloftes aan de klanten, stakeholders en medewerkers waar te kunnen maken. Hierbij kijken wij naar waar de organisatie staat, wat de cultuur is en zoeken daarbij naar een juiste balans tussen de technische procesinrichting en de ‘zachte’ aspecten van de organisatie.

 

 

WillemijnKemp
Willemijn Kemp
adviseur strategieontwikkeling en auteur van de Zandloper
Arjen Jansen
Arjen Jansen
adviseur strategieontwikkeling