eerstelijnsacademie

trainingen voor professionals in de eerste lijn

In een sterk veranderend zorglandschap biedt de Eerstelijnsacademie houvast. We doen dit door ontwikkelingsmogelijkheden te bieden voor iedereen die als zorgverlener of als ondersteuner in de eerstelijnszorg werkt.

We bieden niet alleen cursussen voor individuele zorgverleners, zoals huisartsen, apothekers, tandartsen of praktijkverpleegkundigen, maar ook activiteiten voor multidisciplinaire teams of regionale samenwerkingsverbanden.

En niet alleen op het gebied van samenwerking, bedrijfsvoering of communicatieve vaardigheden, maar ook op het gebied van inhoudelijke ontwikkelingen in de zorg. Nieuwe vormen van zorg of veranderingen in de komende jaren: op grond van uw vragen maken we samen een passend programma.

We verzorgen ook themadagen voor grotere groepen medewerkers, bijvoorbeeld over nieuwe protocollen, behandelmethoden en zorginitiatieven.

Meer weten?

eerstelijnsacademie.nl