de Zandloper

De Zandloper is een van onze modellen om samen met onze klanten aan integrale bedrijfsvoering te doen.

In de Zandloper komen alle aspecten van bedrijfsvoering samen en bieden we een dynamisch werkmodel om gestructureerd te komen van visie naar uitvoering.

Het Zandloper Model is een strategisch procesmodel dat leiders en bedrijven ondersteunt bij hun zoektocht naar de werkelijk toegevoegde waarde van de organisatie. We noemen dit een procesmodel vanwege de continu veranderende situatie waarin de leider en zijn organisatie zich bevinden. Hoe je met deze situatie(s) omgaat, vraagt gedegen strategische ontwikkeling. Ons model biedt op ieder niveau mogelijkheden strategische, organisatorische keuzes te maken.

De pijlen naar binnen illustreren de vele (nieuwe) trends en innovaties uit de omgeving die continu invloed uitoefenen op dit proces. Deze invloed is organisatorisch en procesmatig van aard. De pijlen binnenin model laten zien dat leider en organisatie door het hele proces heen te maken hebben met invloeden van binnenuit.
De verschillende fases van realisatie en verandering waar de leider (en zijn organisatie) doorheen gaat om tot optimale waardecreatie te komen zijn: transitie, innerlijke overtuiging, focus en eenvoud, cultuur en structuur.

De Zandloper is een gezamenlijke ontwikkeling van Willemijn Kemp en Kees Veenstra.

Meer lezen?

de zandloper