onze partners

Profileermij

Onafhankelijk Carrièreadvies voor meer Carrièregeluk
Profileermij is ontstaan vanuit één gezamenlijke ambitie, namelijk het versterken van de verbinding tussen medewerker en organisatie. Wij geloven in het succes van organisaties, die op basis van gemeenschappelijke doelen met haar medewerkers willen groeien. Dat kan alleen wanneer medewerkers gelukkig zijn in hun carrière. Ons doel is het eerste onafhankelijke carrièreplatform van Nederland te zijn dat zich daadwerkelijk richt op het carrièregeluk van professionals en daarmee het succes van organisaties. Ook zijn wij de makers van de software voor het meetbaar maken en feedback geven op competenties door middel van Aspira.

Optimedis

Partner in Contractinnovatie in de Zorg
OptiMedis heeft als doel meer gezondheid per zorgeuro te realiseren voor de inwoners, zorgverleners en zorgverzekeraar in een regio zonder dat dit de zorgverzekeraar en haar premiebetalers extra geld kost. De kostenombuiging of besparing als gevolg van de gezondheid en rendementsverbetering worden verdeeld tussen de zorgverzekeraar en het samenwerkingsverband van zorgverleners en OptiMedis. Daaruit worden de extra inspanningen van de zorgverleners, de extra ondersteuning van OptiMedis en de (her)investeringen in preventie en innovatie structureel en blijvend gefinancierd: het vliegwiel.

Jan van Es Instituut

Innovatie-instituut in de Eerstelijnzorg
Het Jan van Es Instituut is een onafhankelijk expertisecentrum dat een brug slaat tussen wetenschap en praktijk. Het richt zich op het continu verzamelen, verrijken en verspreiden van kennis over de organisatie van de geïntegreerde eerstelijns- en wijkgerichte gezondheidszorg. Doel is het bereiken van een betere samenhang in de zorg, met het oog op het verkrijgen van betere uitkomsten voor burger, professional en samenleving.

De Projectacademie

Specialisten in Projectverbetering
De Project Academie lost problemen op van project-, portfolio- en programmamanagers. Zij zet een venster op specialisten die zich richten op uw vragen en bieden concrete ondersteuning op deze drie gebieden. Of u nu opdrachtgever, project- of programmamanager of projectondersteuner bent, wij hebben specialisten die op maat en in samenwerking met u, antwoorden geven op uw vraagstukken. Dit kan in de vorm van training, coaching, begeleiding en advies.

Ergo-Enzo

Veilig en Verantwoord Werken
Ergo-enzo is specialist in het voorkomen van fysieke en mentale overbelasting op de werkvloer. Ergo-enzo verzorgt onder meer trainingen aan zorgverleners, opleidingen voor ergocoaches en advies over de verbetering van de werkomstandigheden. En dan gaat het over de verbetering van zowel de fysieke, de sociale én de psychologische aspecten van de werkomstandigheden. De haptonomie is in ons werk een belangrijke leidraad. Daarnaast leveren wij geregistreerde en gecertificeerd vertrouwenspersonen voor organisaties.

DMS Advies en Coaching

Coaching en Advies
Mijn kracht ligt in het bieden van handvatten voor verbetering van communicatie op persoonlijk niveau. Daarnaast zorg ik dat mensen met hun andere manier van communiceren ook écht aan het werk kunnen. Ik ben helder in mijn visie. Ik hou ervan om samen met anderen doelen en resultaten als leidraad voor verdere ontwikkeling op te stellen. Dit doe ik zowel op strategisch, tactisch als op uitvoerend niveau, waarbij ik kijk op welk niveau mijn interventies het meest effectief zijn.

Zorgonderhandelingen

Dé specialisten rondom contractering, zorginkoop en zorgverkoop in de GGZ
Wij willen van betekenis zijn en waarde toevoegen aan de relatie tussen zorginkoop en zorgverkoop.Wij zijn er van overtuigd dat àls zorgaanbieder en zorginkoper wederzijds goede afspraken maken de client daar altIìjd beter van wordt! Wij ondersteunen GGZ organisaties in onderhandelingen met de zorgverzekeraars en zorgen voor verbetering van de interne en externe declaratiestromen. Desgewenst nemen wij deze voor kortere of langere tijd van u over en leiden uw mensen op om het daarna zélf te kunnen. Meestal met verbetering van de goedgekeurde declaraties en dus van het rendement.

Op zoek naar een proma adviseur of manager?