onze aanpak

Onze aanpak is altijd gericht op de motivatie, ambitie en vaardigheden van uw medewerkers. Moeilijke, complexe of grote opdrachten vragen vaak veel van uw medewerkers. Mensen zijn de rode draad voor het resultaat.

Wij leveren:
• Een praktische aanpak die werkt en blijft werken door de borging succesvol in te (laten) regelen
• Een simpele aanpak voor simpele vraagstukken
• En diepgaande diagnose voor complexe(re) vraagstukken
• Zichtbaar maken van oorzaak- en gevolgrelaties
• Bewustwording bij de klant van dieper liggende oorzaken
• Diagnose als vast onderdeel van al onze interventies
• Aanpak van oorzaken in plaats van aanpak van symptomen
• Een op maat gesneden en stapsgewijze aanpak, waarbij we uitgaan van kleinschalige interventies
• Een aanpak die zich kenmerkt door co-creatie en onderlinge verbinding

Simpel

Niet onnodig complex, simpel als het kan.

Schaalbaar

Liever klein beginnen en dan uitbreiden. Van een pilot leer je heel veel.

Soms ook niet voorspelbaar

Een aantal veranderingen zijn voorspelbaar en planbaar. Sommige ook niet. Dan beloven wij ook niet dat ze voorspelbaar zijn.

Samen op zoek

Top down benaderingen werken alleen bij grote crises. In andere gevallen gaan wij liever samen op zoek naar de verandering.

Geen recepten

Wij hanteren geen succesrecepten of universele modellen. We doen alleen wat werkt. In jouw organisatie.

 

Veranderen gaat nooit vanzelf of zonder moeite

Veranderen zonder moeite? Wij geloven daar niet in. We hebben respect voor weerstand en vinden dat je daar iets van kunt leren.

Op zoek naar een uitstekende adviseur of manager?