aspira competentie evaluatie

competenties

In trajecten waarbij we werken met grotere groepen deelnemers, bijvoorbeeld in Management Development, Organisatie ontwikkeling of Strategievorming wordt vaak de vraag gesteld wat de aanwezige competenties zijn van de deelnemers aan deze trajecten, om vandaaruit verdere besluiten te nemen over bijvoorbeeld de inhoud van een programma, de vervolgstappen bij de organisatieontwikkeling of de geschiktheid van medewerkers in de nieuwe koers van de organisatie.

individuele beelden

Wij brengen per deelnemer nauwkeurig in kaart hoe de medewerker zelf denkt over zijn of haar verhouding tot een groot aantal door de organisatie vooraf gedefinieerde competenties, waarden of andere belangrijke meetpunten.

Ook brengen we de carrière van de medewerker in kaart tot op het moment van evaluatie.

90 graden feedback

De eigen mening van de medewerker wordt aangevuld met een evaluatie van dezelfde competenties en criteria door de direct leidinggevende. Op deze manier worden overeenkomsten en verschillen duidelijk en kunnen deze bespreekbaar gemaakt worden.

expertmening

De eigen mening van de medewerker wordt ook aangevuld met een expertmeting door een Aspira teamlid, op basis van een interview met de medewerker.

ook hier geldt weer, dat de overeenkomsten en verschillen tussen zelfbeeld, 90 graden feedback en expertmening onderwerp van discussie kunnen zijn.

meetinstrumenten voor competenties en werkstijlen

De verschillende evaluaties kunnen worden aangevuld met een werkstijlen instrument naar keuze (DISC en/of LIFO). In het geval van DISC kan een uitgebreide schriftelijke rapportage worden geleverd.

Ook kunnen naar behoefte andere meetinstrumenten (zoals non verbaal assessment geleverd samen met de Kliq met het accent op contact maken, of specifieke meetinstrumenten voor competenties, zoals commerciële vaardigheden)

individuele rapportage

Een totaalbeeld kan zelf gegenereerd worden, maar ook bestaat de mogelijkheid tot een korte rapportage door de Aspira medewerker die het interview heeft afgenomen. In dit rapport wordt een korte samenvatting gegeven van alle competenties en criteria, aangevuld met een aantal observaties en conclusies over de medewerker.

team- or groepsrapportage

Een krachtig onderdeel van de competentieschouw is de groepsrapportage. Voor leidinggevenden een essentieel onderdeel om hun team te begrijpen en effectief te kunnen sturen. Voor medewerkers een essentieel onderdeel om hun collega’s te begrijpen en hun eigen gedrag in relatie met anderen te begrijpen.

De team- of groepsrapportage (in organisaties bijvoorbeeld verdeeld in managers, teamleiders, medewerkers, stafleden en medewerkers) is een zeer bruikbare basis om te kijken naar:

  • Hoe verhouden groepen zicht tot vooraf gedefinieerde competenties?
  • Hoe groot zijn de individuele verschillen?
  • Wat zijn de verschillen tussen expertoordeel, zelfevaluatie en 90 graden feedback? En hoe verhouden die zich weer tot de gebruikte meetinstrumenten?
  • Wat bindt teams en waar liggen de grootste verschillen?
  • Welke competenties moeten en kunnen ontwikkeld worden
  • Hoe volg ik de ontwikkeling van individuele- en groepscompetenties?

verschillende pakketten

Door de modulaire opzet kunnen we voor verschillende klanten en voor verschillende groepen binnen het klantsysteem aangepaste en door de klant gedefinieerde pakketten leveren.

Er kunnen pakketten samengesteld worden die precies tegemoet komen aan de wensen van de klant. De web based competentieschouw omgeving is zo gebouwd, dat losse modules eenvoudig ingepast kunnen worden. Wij ontwikkelden voor een klant een specifieke omgeving die Projectmanagement vaardigheden in beeld brengt

Ook bestaat de mogelijkheid natuurlijk om voor medewerkers waarover specifieke vragen zijn, verschillende vormen aan te bieden.

 

meer weten?

kijk op aspiratalent