Komt op kantoor werken ooit weer terug?

Onze collega Jildou Spoelstra denkt niet dat ze helemaal teruggaat naar de tijd van voor de corona crisis. Daarvoor zitten er toch te veel voordelen aan thuiswerken.

Ze werd geïnterviewd door nrc Next. Wat citaten uit het interview: “Nu zit ik elke ochtend om half negen achter mijn laptopje aan de keukentafel. Per dag heb ik meestal drie tot vier online vergaderingen.
Ik vind dat vermoeiender dan wanneer je fysiek bij elkaar zit. Maar toch heb ik aan het eind van de dag nog voldoende energie, omdat ik de rest van de uren zoveel rust om me heen heb. Ik kan dieper nadenken en me beter concentreren”

“Voordat we door corona werden gedwongen om vanuit huis te werken, dacht ik altijd dat ik minder productief zou zijn. Alleen als ik een hele dag geconcentreerd moest werken aan een beleidsstuk, deed ik dat soms thuis. Nu merk ik dat ik ook thuis effectief ben. Mensen zijn ook opeens allemaal op tijd voor vergaderingen. Ik denk doordat je geen reistijd hebt en niet onderweg wordt opgehouden”

Lees het hele artikel hier
Meer weten? Bel of mail Jildou