Website Optimaal Leven in de lucht

Optimale zorg aan mensen met langdurige psychische problemen

Optimaal Leven is een samenwerking tussen zorginstellingen, huisartsen, verzekeraars en gemeenten. Met als  doel de kwaliteit van leven van mensen met langdurige psychische kwetsbaarheid te vergroten. 

Mensen met langdurige psychische problemen ontvangen vaak hulp vanuit verschillende organisaties. Binnen Optimaal Leven kijken we samen met de cliënt vanuit één team naar wat hij of zij nodig heeft om een betere kwaliteit van leven te ervaren. Het belang van de cliënt staat daarbij voorop. Hij/zij mag zelf aangeven welke ondersteuning nodig is. Dat kan bijvoorbeeld over psychische gezondheid gaan, maar ook over lichamelijke gezondheid, werk en inkomen en sociale relaties. Door vanuit een team te werken kan de hulp beter op elkaar worden afgestemd.

Optimaal Leven is een programma waar CT aan meewerkt in de programmaleiding en de ondersteuning.

Welbevinden cliënt staat voorop

Het programma richt zich op het welbevinden van cliënten. Aandachtspunten hiervoor zijn terug te vinden in de herstelgedachte: vernieuwen van hoop en commitment, het vinden van een plek in de maatschappij, hervinden van identiteit, leren leven met ziekte en een krachtige burger zijn. Dit moet resulteren in betere en efficiëntere zorgverlening, met tevredener cliënten en met dalende zorgkosten.

De nieuwe website is nu in de lucht!

Website Optimaal Leven